User Interfaces

Umantec richt zich op human-factors diensten voor technische omgevingen. Umantec is gespecialiseerd op het ontwikkelen van eenvoudig bruikbare gebruikers-interfaces voor complexe systemen. Deze systemen zijn meestal socio-technische systemen, systemen waarin zowel mensen als techniek een grote rol spelen, maar het kan ook een website zijn.

zie ook projecten »

Groot en klein

Eenvoudig bruikbare systemen zijn overal van belang waar mensen techniek gebruiken. Bij ongevallen als het vastlopen van schepen en het ontsporen van treinen zijn beslisfouten vaak een belangrijke oorzaak. Maar ook iets simpels als het kopen van een parkeerkaartje of of een kopje koffie uit een automaat is vaak veel moeilijker dan nodig. Een goede gebruikers-interface is dan essentieel.

Procedures en training

Daarnaast zijn procedures en training vaak een essentieel onderdeel van een socio-technische systeem. De interface, procedures en training moeten op elkaar aansluiten voor een optimale bruikbaarheid in alle situaties.

Kennis

Over het ontwikkelen van gebruikers-interfaces is veel kennis beschikbaar in de wetenschappelijke literatuur. Met het toepassen van een paar principes kunnen ernstige problemen al voorkomen worden. Maar voor het maken van een echt goede gebruikers-interfaces is veel kennis en ervaring nodig, kennis en ervaring die Umantec heeft.

Bruikbaarheid

Met het optimaliseren van de gebruikers-interface wordt een maximale bruikbaarheid nagestreefd. Dit vertaald zich in drie aandachtsgebieden:


Toepassingsgebieden

Er zijn veel verschillende omgevingen waarin dit soort systemen bestaan. Te denken valt aan controlekamers, meldkamers, schepen en vliegtuigen, maar ook de video-recorder en televisie in huis, en de koffieautomaat op het werk. Bij deze laatsten zijn veiligheid en comfort misschien niet direct duidelijk, maar het instellen van de videorecorder met de gebruiksaanwijzing op schoot waarna de opname toch mislukt is niet productief.

Wanneer

Umantec neemt het totale socio-technische systeem in beschouwing. Hierin wordt een aantal niveaus onderscheiden die ieder van belang zijn om de beoogde optimale bruikbaarheid te realiseren:


Umantec biedt zijn diensten aan voor vier fasen van de productontwikkeling. Zij richt zich hierbij sterk op de technische kant van het totale systeem, zonder het geheel uit het oog te verliezen.


Technieken

Umantec beheerst hiervoor een aantal technieken. Enkele voorbeelden zijn: