olland logo snelweger

olland 100kg balans 100 kg muntbalans, ontwikkeld voor 's Rijksmunt. De nauwkeurigheid is beter dan 0,1g bij 100kg. In totaal zijn negen van deze meer dan manshoge balansen gemaakt voor verschillende landen. (1954)

olland 100kg balans

olland 100kg balansen, klaar voor transport