Demon en Speedtouch 510 Routed Ethernet

Enkele dagen geleden kreeg ik een Demon ADSL aansluiting met een Allied Data Copperjet 816-2P ethernetmodem. Ik dacht dat een Speedtouch niet ideaal was, de Copperjet kreeg ik niet aan de praat.

Wel heb ik de handleidingen gevonden: ftp://ftp.allieddata.com/public/Product_Info/xDSL_Products/CopperJet_816_2P/Firmware_6.x/Manuals/

Verder met de SpeedTouch.

Met de SpeedTouch-wizard Setup kun je RFC1483 instellen, maar dan heb je geen bridge met 4-poort switch en NAT.

Veel gemakkelijker is het om een geschikte configuratiefile te laden. Gebruik de Routed Ethernet BBned Configuratie (kies de softwareversie) van
http://www.speedtouch.nl/macinstruct.html
Uploaden via de webinterface (advanced>system)

De bovenstaande configuratiefile van speedtouch.nl heeft geen ondersteuning voor b.v. IRC, H323 en SIP. Daarom heb ik de configuratiefile voor BBned aangepast voor deze diensten. Deze configuratiefile is hier beschikbaar. (Speedtouch 510 R4.2.3)
Uploaden via de webinterface (advanced>system)


Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan alles zelf geconfigureerd worden. Wat zoeken bracht me bij de Application Notes Routed Ethernet. Daarin staat beschreven hoe een verbinding te maken die alle functionaliteit van de Speedtouch benut.

Er is geen webtool voor de procedure, het moet via telnet. Raadpleeg de CLI manual van dezelfde website.

 1. telnet 10.0.0.138
 2. phonebook add name=Rt_ETH addr=0.35 type=ethoa
 3. ethoa ifadd intf=Rt_ETH dest=Rt_ETH
 4. dhcp client config trace=off
 5. dhcp client ifadd intf=Rt_ETH
 6. dhcp client ifconfig intf=Rt_ETH addrtrans=pat dns=on gateway=on metric=1
 7. dhcp client ifattach intf=Rt_ETH
 8. ethoa ifattach intf=Rt_ETH
 9. saveall

Ik geef geen enkele garantie op deze procedure, en ik kan niet helpen bij problemen.

Succes,
Fulko van Westrenen

email: f_vanwestrenen @ umantec . nl

Hier nog wat andere kleine projecten.


Speedtouch fabrieksinstelling (SpeedTouch 510)

Het resetten van de modem is lastig: vaak is er meer dan een poging nodig.

Ga als volgt te werk:

 1. Controleer of de SpeedTouch is ingeschakeld.
 2. Schakel de SpeedTouch uit door op de aan/uit-knop te blijven drukken totdat alle led's uitgaan.
 3. Druk één keer kort op de aan/uit-knop.
 4. Wanneer de led voor "Power" groen knippert, drukt u nogmaals kort op de aan/uit-knop.
 5. De led voor "Power" stopt met knipperen en blijft onafgebroken groen branden. Na zes seconden gaat de led opnieuw groen knipperen. Druk opnieuw één keer kort op de aan/uit-knop.
 6. Alle led's knipperen één keer groen.
 7. De SpeedTouch herstart met de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Het herstellen van de fabrieksinstellingen heeft ook tot gevolg dat de instellingen van het configuratieprofiel worden verwijderd. Hierdoor kan het nodig zijn dat u het systeem opnieuw moet configureren of dat u het desbetreffende configuratiebestand moet laden.


Betekenis led's (SpeedTouch 510)

Power
(middelste)
uit uitgeschakeld
groen aan ingeschakeld, normaal
knipper ingeschakeld, fabrieksinstellingen hersteld
oranje knipper ingeschakeld, starten
aan ingeschakeld, bezig met zelftest
rood ingeschakeld, zelftest mislukt
DSL
(voorste)
uit geen DLS
oranje knipper bezig met synchroniseren DSL
aan DSL correct, geen end-to-end verbinding
oranje/groen DSL correct, bezig met end-to-end verbinding
groen DSL correct, end-to-end actief
LAN
(achterste)
uit geen ethernet verbinding met PC
groen ethernet verbinding met PC